#ფერმა მეურნე კაცი, რომელიც ურბანულ გარემოს გაერიდა და ქალაქმა მაინც „მიაკითხა“

ფერმა