აკრძალვის მიუხედავად, საქართველოში პოლიეთილენის პარკები მაინც იწარმოება

ბიზნესპარტნიორი