ტეგი: VII კლასი

მუსიკა VII-VIII კლასები - გერმანიის მუსიკალური კულტურა #ტელესკოლა
სახვითი ხელოვნება VII-VIII კლასები - პორტრეტი (ადამიანი ხელოვნებაში) #ტელესკოლა
ბიოლოგია VII კლასი - ეუკარიოტული მიკროორგანიზმების მიერ გამოწვეული ინფექციური დაავადებები.ინფექციური დაავადებების გავრცელების აღკვეთა #ტელესკოლა
გეოგრაფია VII კლასი - ატმოსფერო (ატმოსფეროს გათბობა, რადიაცია) #ტელესკოლა
ისტორია VII - ბერძნული ცივილიზაცია #ტელესკოლა
მათემატიკა VII კლასი - რიცხვითი წრფე. რიცხვის მოდული. სხვადასხვანიშნიანი რიცხვები. შეკრება #ტელესკოლა
ქართული VII კლასი - აკაკი წერეთელის ,,თორნიკე ერისთავი“ #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება, VII-VIII კლასები - დემოკრატიის პრინციპები #ტელესკოლა
მუსიკა, VII-VIII კლასები - იტალიის მუსიკალური კულტურა (ნაწილი II)
სახვითი ხელოვნება VII-VIII კლასები - სხეული ხელოვნებაში - ბერძნული კერამიკა #ტელესკოლა
ბიოლოგია VII კლასი - მიკროორგანიზმების როლი ბუნებაში. მავნე მიკროორგანიზმების აღკვეთა #ტელესკოლა
გეოგრაფია VII კლასი - რელიეფის ფორმები - ვაკე და მთები #ტელესკოლა
ისტორია VII - ბერძნული პოლისები და მმართველობის ფორმები #ტელესკოლა
მათემატიკა VII კლასი - მთელი რიცხვები #ტელესკოლა
ქართული VII კლასი - ,,ვეფხისტყაოსანი’’- ავთანდილის ამბავი #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება - გენდერული ძალადობა და მისი ფორმები #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება VII-VIII კლასები - ადრეული ქორწინება #ტელესკოლა
მუსიკა, VII-VIII კლასები - იტალიის მუსიკალური კულტურა
სახვითი ხელოვნება VII-VIII კლასები - მრგვალი ქანდაკება - საბერძნეთი (ადამიანი ხელოვნებაში) #ტელესკოლა
ბიოლოგია,VII კლასი - ეუკარიოტული მიკროორგანიზმები; ერთუჯრედიანი სოკოები და წყალმცენარეები #ტელესკოლა