ტეგი: VII კლასი

ისტორია VII - ელინიზმი #ტელესკოლა
ქართული VII კლასი - ,,ამოდის, ნათდება’’ #ტელესკოლა
მათემატიკა VII კლასი - დადებით და უარყოფით რიცხვებზე მოქმედებები #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება VII-VIII კლასები - ადგილობრივი თვითმმართველობა და მასთან ურთიერთობა #ტელესკოლა
სახვითი ხელოვნება VII-VIII კლასები - ქრისტიანული ხელოვნება #ტელესკოლა
მუსიკა, VII-VIII კლასები - ესპანეთის მუსიკალური კულტურა #ტელესკოლა
ბიოლოგია VII კლასი - ცოცხალი ორგანიზმების კლასიფიკაცია; მცენარეთა სამეფო - შიშველთესლოვნები, ყვავილოვანი მცენარეები. მცენარეთა კვება #ტელესკოლა
გეოგრაფია VII კლასი - ატმოსფეროს ცირკულაცია (ქარის ტიპები და ნალექები) #ტელესკოლა
ისტორია VII - ალექსანდრე მაკედონელი #ტელესკოლა
მათემატიკა, VII კლასი - უარყოფითი რიცხვები. რიცხვის მოდული. ამოცანები #ტელესკოლა
ქართული VII კლასი - ,,თორნიკე ერისთავი“, გაკვეთილი II #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება - გენდერული თანასწორობა #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება - VII-VIII კლასები - ხელისუფლების შტოები #ტელესკოლა
მუსიკა, VII-VIII კლასები - საფრანგეთის მუსიკალური კულტურა
სახვითი ხელოვნება, VII-VIII კლასები - დიალოგი #ტელესკოლა
ბიოლოგია - VII კლასი - სოკოები, ქუდიანი სოკოები და სოკოების მრავალფეროვნება #ტელესკოლა
გეოგრაფია VII კლასი - კლიმატი და ამინდი (ატმოსფერო, წნევა, ვერტიკალური გრადიეტი, მეტროლოგიური ხელსაწყოები #ტელესკოლა
ისტორია VII - ბერძენ-სპარსელთა ომები #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება - თანასწორობა მდგრადი განვითარების მიზნების მიხედვით #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება VII-VIII კლასები - არჩევნები #ტელესკოლა