ტეგი: V კლასი

ბუნება V კლასი - ჩვენი სამყარო #ტელესკოლა
ქართული, V კლასი - შემოდგომა ქართულ პოეზიაში - ,,ქარი ქრის“ #ტელესკოლა
სახვითი ხელოვნება, V კლასი - პირველყოფილი ხელოვნება #ტელესკოლა
მათემატიკა, V კლასი - სააზროვნო ამოცანების ამოხსნა #ტელესკოლა
ჩვენი საქართველო, V კლასი - ქართლის ციხე-სიმაგრეები #ტელესკოლა
მუსიკა, V კლასი - ამადეუსი - მარადიული სიყმაწვილე მუსიკაში (ნაწილი I - ბავშვი საოცრება) #ტელესკოლა
ბუნება V კლასი - ცხოვრება ტყეში; იარუსიანობა #ტელესკოლა
ქართული, V კლასი - ,,ჩემი თავგადასავალი“ #ტელესკოლა
სახვითი ხელოვნება, V კლასი - პეიზაჟი #ტელესკოლა
მათემატიკა, V კლასი - ქვეშმიწერით გამრავლება #ტელესკოლა
ჩვენი საქართველო, V კლასი - ქართლი და მისი მეზობელი მხარეები #ტელესკოლა
ქართული, V კლასი - დათუნა გოცირიძე #ტელესკოლა
მუსიკა, V კლასი - ჰარმონიაში სამყაროსთან - იოსეფ ჰაიდნი (ნაწილი II) #ტელესკოლა
ბუნება V კლასი - ზრუნვა შთამომავლობაზე #ტელესკოლა
სახვითი ხელოვნება, V კლასი - ფოთლების ტყე #ტელესკოლა
მათემატიკა, V კლასი - ნატურალურ რიცხვებზე მოქმედება #ტელესკოლა
ჩვენი საქართველო, V კლასი - ქართლი - საქართველოს გეოგრაფიული და პოლიტიკური ცენტრი #ტელესკოლა
სახვითი ხელოვნება, V კლასი - ბროწეული #ტელესკოლა
მათემატიკა, V კლასი - რიცხვებზე მოქმედებები, მიმატება-გამოკლება #ტელესკოლა
ჩვენი საქართველო, V კლასი - მოვლენების დროში განსაზღვრა; წელთაღრიცხვა #ტელესკოლა