ტელეფილმების გაერთიანება

დოკუმენტალისტიკა - 2016

„მურაზ მურვანიძე“
1924 წლის დაისი
„მდგმურები“
„დედოფლები“
„გენერალი მაღლაკელიძე“ (მეორე ნაწილი)
„გენერალი მაღლაკელიძე“ (პირველი ნაწილი)
„ქვებს ახსოვთ“ - რეზო ჭეიშვილი
„უკრაინული მოზაიკა“ (მეოთხე ნაწილი)
„უკრაინული მოზაიკა“ (მესამე ნაწილი)
„უკრაინული მოზაიკა“ (მეორე ნაწილი)
„ატომური საქართველო“
ნანა მჭედლიძე 90 წლისაა - ფილმი ფილმზე „იმერული ესკიზები“
რეკლამის (არა)მოკრძალებული ხიბლი
გივის მოლოდინში ანუ დაუჯერებელი ამბავი
გოდერძის „ცოდვის შვილები“
„ლექცია“
„ხორბლის ამბები“
ერთი დღე ლადო ათანელთან