წითელი სკამი
კვირა, 21:00

„წითელი სკამი“ – ყოველ კვირას, 21:00.
სატელევიზიო სივრცე, სადაც მთავარი როლი მოზარდებს ენიჭებათ.
ისინი აქტიურად არიან ჩართული პროექტში დამსწრე აუდიტორიის სტატუსით და შესაძლებლობა აქვთ, დასვან ნებისმიერი კითხვა,
დააფიქსირონ საკუთარი აზრი და მიიღონ რჩევები მათთვის საინტერესო და კომპეტენტური სტუმრებისგან, რომელიც მოზარდების წინასწარი გამოკითხვის შედეგად შეირჩევა.

ვიდეო/აუდიო