საუკეთესო წიგნები
11:05
სამშაბათი; 11:05-11:30
გადაცემის მიზანია წიგნისა და წიგნიერების პოპულარიზაცია. “საუკეთესო წიგნები” ხელს შეუწყობს მსმენელში წიგნის მიმართ ინტერესის გაზრდას, კითხვის კულტურის ჩამოყალიბებასა და წიგნიერების დონის ამაღლებას.
ავტორი და წამყვანი: ბასა ჯანიკაშვილი
პროდიუსერი: ანა აბაკელია