საუკეთესო წიგნები
16:30 - 17:00
კვირა; 16:30 – 17:00
გადაცემის მიზანია წიგნისა და წიგნიერების პოპულარიზაცია. “საუკეთესო წიგნები” ხელს შეუწყობს მსმენელში წიგნის მიმართ ინტერესის გაზრდას, კითხვის კულტურის ჩამოყალიბებასა და წიგნიერების დონის ამაღლებას.
ავტორი და წამყვანი: ბასა ჯანიკაშვილი
პროდიუსერი: ანა აბაკელია
ვიდეო/აუდიო