ქართული ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის
პირველი არხი | განათლება

გაკვეთილების ცხრილი

პარასკევი

14:00 – 14:15 ქართული ენა – I დონე

14:20 – 14:35 ქართული ენა – II დონე

14:40 – 14:55 ქართული ენა – III დონე

მასწავლებელი – შორენა ხუხუა