ლია ძიძიგურის საავტორო გადაცემები
10:05

კვირა; 10:05

რადიო პირველი არხი გთავაზობთ ლია ძიძიგურის საავტორო გადაცემათა ციკლს:

“გალერეა” – გადაცემის ავტორისა და საზოგადოებისთვის ცნობილი, ასევე უცნობი ადამიანების დიალოგი, რომლითაც იქმნება ხალხისა და ქვეყნის დროში განფენილი ხმოვანი მატიანე. 

“არდავიწყება” – “წაიღებს ხსოვნას ჟამი პირქუში” – გადაცემის ავტორი ცდილობს შეაჩერს ან დაავოვნოს მაინც ამ “პირქუში ჟამის” ქმედება. სხვათა თუ თავის თანამედროვეებს მისხალ-მისხალ ნაგროვები მოგონებებით ისისნი “არდავიწყების” ქუდქვეშ მოვაქციეთ.

“მიბიწყებული გადაცემები” –  XX საუკუნის 60-იანი წლებიდან ჩვენი რადიოს ხმათა მუზეუმში ლია ძიძიგურის მრავალფეროვან გადაცემებსაც უკავია თავისი ადგილი. მათი ავტორი ამ “მივიწყებული გადაცემებით” დროდადრო თქვენთან ერთად თვალს გადაავლებს რადიოში გამოვლილი გზის ამ მონაკვეთს გაგვახსენებს წარსულ დროსა და ადამიანებს .

ვიდეო/აუდიო