ჩვენი საქართველო
19:30

შაბათი; 19:30 – 20:00

საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება, სხვადასხვა ეთნოსებისა და რელიგიების კულტურა, ტრადიციები, დღესასწაულები, გამოწვევები, წარმატებები და საინტერესო თავისებურებები გადაცემაში „ჩვენი საქართველო“.

ვიდეო/აუდიო