42°პარალელი რადიოში
ორშაბათი, 14:00

საქართველოს რადიო ყოველ ორშაბათს 14:00 წარმოგიდგენთ „42-ე პარალელს“ რადიოში.

პირველი არხის ანალიტიკოსები და მათი სტუმრები წარმოგვიდგენენ იმ საერთაშორისო მოვლენების ანალიზს, რომლებიც გლობალურ თუ რეგიონულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ტენდენციებს ქმნიან და ირეკლება ქართულ სინამდვილეზე.

განიხილავენ საერთაშორისო პოლიტიკურ მოვლენებს და საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს სხვადასხვა პერსპექტივითა და განსხვავებული ფორმებით.

ვიდეო/აუდიო