25 წელი სოხუმის დაცემიდან
1993-2018

1993-2018

ვიდეო/აუდიო