ტეგი: უნარები

​ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - რიცხვითი წრფე, უარყოფითი რიცხვები, რიცხვის მოდული
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - მოსაზღვრე და ვერტიკალური კუთხეები
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ​გეომეტრიის საწყისი ცნებები
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - პროპორცია
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - წილადების გამრავლება
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - მოქმედებები შერეულ რიცხვებზე
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ორი რიცხვის საერთო უმცირესი ჯერადი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - შერეული რიცხვები
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - წილადი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - გამრავლების თვისებები
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ლუწ და კენტ რიცხვებზე მოქმედებები
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ნატურალური რიცხვები