ტეგი: უნარები

პიკის საათი - სოციალურ-ემოციური უნარების სტიმულირება ბავშვებში
შეზღუდული შესაძლებლობები - შეუზღუდავი უნარები, თეა ბოლქვაძის ისტორია
ზოგადი უნარების გამოცდის შედეგები გამოქვეყნდა
„პირადი ექიმი - მარი მალაზონია“ - „პლასტიური“ ანუ დამყოლი ტვინი #LIVE
გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი - გვსურს, უფრო მეტად დავაახლოოთ გამოცდების შინაარსი იმ საგნებთან, რაც სკოლაში ისწავლება
პიკის საათი - „კლასობანა“
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ტესტები
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - განტოლება, განტოლების ფესვი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ჩაზნექილი და ამოზნექილი მრავალკუთხედი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - სამკუთხედის სიმაღლე
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - სამკუთხედი, როგორც სამი სიბრტყის ნაწილი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - სამკუთხედის ბისექტრისა
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ამოცანები სამკუთხეთის კუთხეებზე
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ამოცანები
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - აქსიომა
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ორი გამოსახულების ჯამისა და სხვაობის კვადრატი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - საერთო მამრავლის ფრჩხილებს გარეთ გატანა
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ფრჩხილების გახსნა
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ერთნიშნა რიცხვების შეკრება
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - მთელი რიცხვები, რიცხვის მოდული