ტეგი: ისტორია ექსპონატებში

ისტორია ექსპონატებში - გამოფენა „კავკასიის ბიომრავალფეროვნება“ [გადაცემა VI]
ისტორია ექსპონატებში - გამოფენა „კავკასიის ბიომრავალფეროვნება“ [გადაცემა VI]
ისტორია ექსპონატებში - გამოფენა „კავკასიის ბიომრავალფეროვნება“ [გადაცემა V]
ისტორია ექსპონატებში - გამოფენა „კავკასიის ბიომრავალფეროვნება“ [გადაცემა IV]
ისტორია ექსპონატებში - გამოფენა „კავკასიის ბიომრავალფეროვნება“ [გადაცემა lll]
ისტორია ექსპონატებში - გამოფენა „კავკასიის ბიომრავალფეროვნება“ [გადაცემა ll]
ისტორია ექსპონატებში - საქართველოს პირველი დემოკრატიული სახელმწიფოს დამფუძნებელი დოკუმენტების დედნები [გადაცემა ll]
ისტორია ექსპონატებში - საქართველოს პირველი დემოკრატიული სახელმწიფოს დამფუძნებელი დოკუმენტების დედნები [პირველი გადაცემა]
ისტორია ექსპონატებში - ლანჩხუთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი [გადაცემა II]
ისტორია ექსპონატებში - ლანჩხუთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი [პირველი გადაცემა]
ისტორია ექსპონატებში - საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის იუბილე [გადაცემა III]
ისტორია ექსპონატებში - საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის იუბილე [გადაცემა II]
ისტორია ექსპონატებში - საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის იუბილე [პირველი გადაცემა]