ტეგი: გიორგი ჩუბინიშვილი

პიკის საათი - 08.12.2022
#სახლისკენ - ძველი თბილისის საფასადო კულტურა
#ხელნაწერი - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დაარსებიდან 60 წელი გავიდა [პირველი გადაცემა]
#ფერთამეტყველება "ოტო სიმონსონის განუხორციელებელი პროექტები" [გადაცემა lX]
#ფერთამეტყველება "ოტო სიმონსონის განუხორციელებელი პროექტები" [გადაცემა Vlll]
#ფერთამეტყველება "ოტო სიმონსონის განუხორციელებელი პროექტები" [გადაცემა Vll]
#ფერთამეტყველება "ოტო სიმონსონის განუხორციელებელი პროექტები" [გადაცემა Vl]
#ფერთამეტყველება "ოტო სიმონსონის განუხორციელებელი პროექტები" [გადაცემა V]
#ფერთამეტყველება "ოტო სიმონსონის განუხორციელებელი პროექტები" [გადაცემა lV]
#ფერთამეტყველება "ოტო სიმონსონის განუხორციელებელი პროექტები" [გადაცემა lll]
#ფერთამეტყველება "ოტო სიმონსონის განუხორციელებელი პროექტები" [გადაცემა ll]
#ფერთამეტყველება "ოტო სიმონსონის განუხორციელებელი პროექტები" [პირველი გადაცემა]
#ფერთამეტყველება „მხატვრული ნაწარმოებების ძირითადი მახასიათებლების შესახებ“ [გადაცემა VI]
#ფერთამეტყველება „მხატვრული ნაწარმოებების ძირითადი მახასიათებლების შესახებ“ [გადაცემა V]
#ფერთამეტყველება „მხატვრული ნაწარმოებების ძირითადი მახასიათებლების შესახებ“ [გადაცემა III]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან“ [გადაცემა XV]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან“ [გადაცემა XIV]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან" [გადაცემა XII]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან" [გადაცემა XI]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან" [გადაცემა X]