ტეგი: ცვანციკა

ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ოთხკუთხედის ფართობი (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ამოცანა (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ამოცანა
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - სინუსების თეორემის შედეგი
პიკის საათი - რატომ უნდა ვიცოდეთ მათემატიკა?
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ბისექტრისის თვისება
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - სინუსების თეორემა (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - სინუსების თეორემა
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - კოსინუსების თეორემა
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ტოლფერდა ტრაპეცია
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - თანაფარდობა მართკუთხა სამკუთხედში
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - პითაგორას თეორემა
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ტესტები (XXIVნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ტესტები (XXIII ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ტესტები (XXII ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ტესტები (XXI ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ტესტები (XX ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ტესტები (XIX ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ტესტები (XVIII ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ტესტები (XVII ნაწილი)