ტეგი: ცვანციკა

ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: განტოლება
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ტესტები გამოთვლაზე
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: მოქმედებები რიცხვებზე (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ქვეშმიწერით გამრავლება (IV ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ქვეშმიწერით გამრავლება
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: რიცხვების გამრავლება
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: გამრავლების თვისებები
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ტესტები შეკრებაზე (III ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ტესტები შეკრებაზე
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: რიცხვების გამოკლება (IV ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: რიცხვების გამოკლება (III ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: რიცხვების შეკრება (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: მრავალნიშნა რიცხვების შეკრება (III ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: მრავალნიშნა რიცხვების შეკრება (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - მრავალნიშნა რიცხვების შეკრება
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - მრავალნიშნა რიცხვები
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - მათემატიკა V კლასი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - კომბინატორიკა (VI ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - კომბინატორიკა (IV ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - კომბინატორიკა (II ნაწილი)