Zaza Saralidze - Xalqa müraciət edirəm, yanınmda durun ki, bu proses siyasiləşdirilməsin
Zaza Saralidze - Xalqa müraciət edirəm, yanınmda durun ki, bu proses siyasiləşdirilməsin

Mənim üçün siyasətin heç bir önəmi yoxdur, mən adi, kəndli bir adamam, – bu bəyanatı Xorava küçəsində öldürülən yeniyetmənin atası Zaza Saralidze verdi.

Zaza Saralidzanin dediyinə görə, o ona görə mücadələ etmir ki, onun mübarizəsini hansısa siyasi partiya öz xeyrinə istifadə etsin.

“Mən sadəcə həqiqətin ortaya çıxmasını tələb edirəm, başqa da bir şey istəmirəm. Xalq yanımda dursun və prosesin siyasiləşdirilməsinə imkan verməyək” – dedi Zaza Saralidze.

Zaza Saralidze Rustaveli prospektinə patriaxla görüşükdən sonra getdi.