Yoxlanılan 1 113 gömrükçüdə koronavirus təsdiq olunmadı
Yoxlanılan 1 113 gömrükçüdə koronavirus təsdiq olunmadı

11-24 iyunda, yeni koronavirus üzrə risk qruplarının məqsədyönlü testləşdirilməsi çərçivəsində Maliyyə Nazirliyinin Gəlirlər Xidmətinin “Sadaxlo avtomobil”, “Sarpi”, “Laqodexi”, Vale”, “Qırmızı Körpü”, “Ninosminda”, “Mtkvari”, “Kazbeqi”, “Karsaxi”, “Ququtu”, Qardabani”, “Sadaxlo dəmiryolu”, “Batumi” gömrük-buraxılış məntəqələrinin 1 113 əməkdaşı yoxlanıldı.

Maliyyə Nazirliyinin Gəlirlər Xidmətinin məlumatına görə, koronavirus onların heç birində təsdiq olunmadı.

Luqar Laboratoriyasına göndərilən azalizlərin cavabı az öncə məlum oldu.