Parlamentdə təqdim olunan "Əmək Məcəlləsi" qadın və kişi tərəfindən eyni cür yerinə yetirilən iş üçün eyni cür ödənişi nəzərdə tutur
Parlamentdə təqdim olunan "Əmək Məcəlləsi" qadın və kişi tərəfindən eyni cür yerinə yetirilən iş üçün eyni cür ödənişi nəzərdə tutur

Parlamentdə təqdim olunan “Əmək Məcəlləsi” əmək münasibətlərində ayrı-seçkiliyin qadağan olunmasını nəzərdə tutur. Qanunlayihədə qeyd olunubdur ki, ayrı-seçkilik səxsin fəqrləndirilməsi, irqi, dəri rəngi, dili, etnik və sosial vəziyyəti, milliyyəti, mənşəyi, mülkü və ya rütbəsi, müqavilə statusu, yayayış yeri, yaşı, cinsi,  cinsi orientasiyası, məhdud imkanı, sağlamlıq vəziyyəti, dini, ictimai, siyasi, ailə vəziyyəti ilə üstünlüyün verilməsini nəzərdə tutur.

İşlə təmin edənin borcudur ki, qadın və kişi tərəfindən eyni cür yerinə yetirilən iş üçün eyni cür ödəsinş

İş yerində sıxışdırlmağa gəldikdə, təşəbbüsdə qeyd olunub ki, sıxışdırlma, o cümlədən seksual sıxışdırlma ayrı-seçkilik formasını təşkil edir.