Parlament "məhdud imkanlara malik şəxslərin hüquqları haqqında" qanunlayihəni üç dinləmə ilə qəbul etdi
Parlament "məhdud imkanlara malik şəxslərin hüquqları haqqında" qanunlayihəni üç dinləmə ilə qəbul etdi

Gürcüstan Parlamenti “məhdud imkanlara malik şəxslərin hüquqları haqqında” qanunlayihəni üç dinləmə ilə qəbul etdi. Gürcüstan Parlamentində bəyan etdiklərinə görə, hökumətin qanunvericilik təşəbbüsü onun məqsədini güdür ki, ölkə məhdud imkanlara malik şəxslərin hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün vacib tədbirlərin təhsil, mülki inteqrasiya, sosial-iqtisadi, mədəni və başqa sahələrdə həyata keçirlməsini təmin etsin.

Bununla yanaşı, qanunun məqsədidir ki, məhdud imkanlara malik şəxslərin müstəqil yaşamalarlına imkanlar yaratsın.

Qanuna müvafiq olaraq, məhdud imkanlara malik şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi sosial modelinin yanaşmasına əsaslanacaq.