Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Nazirliyinin yenidənqurulması ilə bağlı qanunvericilik dəyişikliklərinin təhriki Parlamentin bürosunda bu gün baş verəcək
Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Nazirliyinin yenidənqurulması ilə bağlı qanunvericilik dəyişikliklərinin təhriki Parlamentin bürosunda bu gün baş verəcək

Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Nazirliyinin yenidənqurulması ilə bağlı qanunvericilik dəyişikliklərinin təhriki Parlamentin bürosunda bu gün baş verəcək.

Layihə ilə dəqiqləşdirilir ki, Təhsil və Elm, həmçinin Mədəniyyət, İdman və Gənclərlə iş üzrə Nazirlik olacaq.

Qanunlayihə ilə müəyyənləşdirildi ki, Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Nazirliyində işlə təmin olunan əməkdaşlar müsabiqəsiz müvafiq Nazirliyə yenidən təyin olunacaqlar (Təhsil və Elm sahəsində işlə təmin olunanlar – Təhsil və Elm Nazirliyinə, Mədəniyyət və İdman Nazirliyində işlə təmin olunan əməkdaşlar isə – İdman və Gənclərlə iş üzrə Nazirliyinə).

Hökumət açıqlayır ki, sahə üzrə işləməyən əməkdaşlar Təhsil və Elm Nazirliyinə təyin olunacaqlar.