Azərbaycanla münaqişə məsələsi üzrə, Ermənistan İnsan Hüquqları Avropa Məhkəməsinə müraciət etdi
Azərbaycanla münaqişə məsələsi üzrə, Ermənistan İnsan Hüquqları Avropa Məhkəməsinə müraciət etdi

Azərbaycanla münaqişə məsələsi üzrə, Ermənistan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etdi. Avropa Məhkəməsinin bəyanatında qeyd olunub ki, Ermənistan hökuməti Azərbaycan üçün məhkəmənin təxirəsalınmaz instruksiyaların verilməsini tələb etdi ki, mülki şəxslərə hücum və mülki qəsəbələr istiqamətinə hərbçilərin irəliləyişi dayandrılsın.

Strasburqda Məhkəməsində bəyan edirlər ki, tələbin öyrənilməsi baş verir.