თომას ვულფი
თომას ვულფი

თომას ვულფი (1900-1938) – ამერიკელი მწერალი; წერდა რომანებს, ნოველებს, მოთხრობებს და სხვ. ცნობილია იმით, რომ ოსტატურად ურწყავდა პოეტურ, ორიგინალურ, იმპრესიონისტულ სტილს ავტობიოგრაფიულ მწერლობას. იგი წერდა და აქვეყნებდა თხზულებებს  1920-40-იან წლებში. ვულფის ნაწარმოებებში კარგად არის ასახული მისი თანამედროვე ამერიკის კულტურა.