ლევ რუბინშტეინი
ლევ რუბინშტეინი
ლევ რუბინშტეინი – პოეტი, პერფორმერი და პუბლიცისტი. დაიბადა მოსკოვში 1947 წელს. ვსელოვოდ ნეკრასოვსა და დმიტრი პრიგოვთან ერთად არის „მოსკოვური კონცეპტუალიზმის“ ერთ-ერთი ფუძემდებელი. 1971 წელს დაამთავრა პედაგოგიკის ინსტიტუტის ფილოლოგიური ფაკულტეტი. წერა 60-იან წლებში დაიწყო. 70-იან წლებში განავითარა საკუთარი, „კარტოთეკის“ ჟანრი, სადაც გამოიყენა ბიბლიოთეკის კარტოთეკის პრინციპი. მასთან ტექსტის ცალკეული ფრაზები დატანილია ბიბლიოთეკის ბარათებზე და ეს „ფრაგმენტულობის ერთიანობა“ კითხვის თუ დეკლამაციის დროს ქმნის გარკვეულ ეფექტს. 1999 წელს რუბინშტეინმა მიიღო ანდრეი ბელის რუსული ლიტერატურის პრემია, ...

ლევ რუბინშტეინი – პოეტი, პერფორმერი და პუბლიცისტი. დაიბადა მოსკოვში 1947 წელს. ვსელოვოდ ნეკრასოვსა და დმიტრი პრიგოვთან ერთად არის „მოსკოვური კონცეპტუალიზმის“ ერთ-ერთი ფუძემდებელი.

1971 წელს დაამთავრა პედაგოგიკის ინსტიტუტის ფილოლოგიური ფაკულტეტი. წერა 60-იან წლებში დაიწყო. 70-იან წლებში განავითარა საკუთარი, „კარტოთეკის“ ჟანრი, სადაც გამოიყენა ბიბლიოთეკის კარტოთეკის პრინციპი. მასთან ტექსტის ცალკეული ფრაზები დატანილია ბიბლიოთეკის ბარათებზე და ეს „ფრაგმენტულობის ერთიანობა“ კითხვის თუ დეკლამაციის დროს ქმნის გარკვეულ ეფექტს.

1999 წელს რუბინშტეინმა მიიღო ანდრეი ბელის რუსული ლიტერატურის პრემია, ხოლო 2003 წელს რუსული ემიგრაციის პრემია „Liberty“.

მისი ტექსტები 1970-იანების ბოლოს გამოიცა დასავლურ ქვეყნებში – რუსულად და თარგმანში. და ამ პუბლიკაციებიდან მხოლოდ 10 წლის შემდეგ გამოქვეყნდა პირველად რუსეთში.

მეტი მაჩვენე ნაკლები