#სახლისკენ - ტრავმა და საზოგადოება
#სახლისკენ - ტრავმა და საზოგადოება

ფსიქიკური ჯანმრთელობა ჯანმრთელობის აუცილებელ და განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს, რომლის ძირითადი რისკ-ფაქტორებია სიღარიბე, სოციალური იზოლაცია, დანაკარგი, ფსიქო-ტრავმა, ასევე, სამოქალაქო კონფლიქტების შედეგად იძულებით გადაადგილება. როგორ აისახება თაობებზე ბოლო 30 წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების შედეგად მიღებული ფსიქიკური ტრავმები?

სატელეფონო ჩართვა: ნინო მახაშვილი – ფსიქიატრი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი.

  

დატოვე კომენტარი