Саломе Зурабишвили акоронавирус азы алаа "Астразенека" абатәи адоза лзыҟаҵан
Саломе Зурабишвили акоронавирус азы алаа "Астразенека" абатәи адоза лзыҟаҵан

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили акоронавирус азы алаа “Астразенека” абатәи адоза лзыҟаҵан. Ари атәы Саломе Зурабишвили асоциалтә каҭаҿы илҩит.

Ахада актәи адоза хәажәкыра 18 рзы Аинфекциатә хәышәтәырҭаҿ лхыҟарҵеит.

 

Акомментари аҟаҵара