ტაიმაუტის ტრადიციული დაჯილდოება 2022 - წლის აღიარება - ალპინისტთა გუნდი - არჩილ ბადრიაშვილი,ბაქარ გელაშვილი, გიორგი ტეფნაძე

#ტაიმაუტი