მათემატიკა, III კლასი - რიცხვის უახლოესი ასეული. სიგრძის საზომი ერთეულები. სამნიშნა რიცხვები #ტელესკოლა

ტელესკოლა

III კლასი