მათემატიკა, III კლასი - რიცხვის ჩაწერა თანრიგის ერთეულების მიხედვით; რიცხვი 0 #ტელესკოლა

ტელესკოლა

III კლასი