მათემატიკა, II კლასი - ერთნაირი და განსხვავებული ფორმისა და ზომის ფიგურები, შიდა და გარე არე #ტელესკოლა

ტელესკოლა

II კლასი