მათემატიკა, II კლასი - ორნიშნა რიცხვების ჩაწერა და დასახელება; მრგვალი ათეულები; რიცხვების დალაგება ზრდადობით #ტელესკოლა

ტელესკოლა

II კლასი