მათემატიკა, II კლასი - ორნიშნა რიცხვების ჩაწერა და წაკითხვა; მრგვალი ათეულების შეკრება და გამოკლება #ტელესკოლა

ტელესკოლა

II კლასი