ლიტერატურაში შენახული ერის მეხსიერება - როდის და როგორ იქცევა მწერალი მემატიანედ - სტუმარი: მაია ჯალიაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, შოთა რუსთაველის სახ. ლიტერატურის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

დღის კოდი