42°პარალელი - პანდემიების ეპოქა ნაწ #3

დასკვნით ეპიზოდში ალექსანდრე ცაგარელი მოგიყვებათ რითი განსხვავდებოდა ახალი ეპოქის ეპიდემიები წინა საუკუნეებისგან. მკურნალობის ახალ საშუალებებთან ერთად გაჩნდა თუ არა ახალი ტიპის დაავადებები და რა საერთო მახასიათებელი გააჩნია ანტიკურობიდან მოყოლებული ყველა პანდემიას.

42° პარალელი