​ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - რიცხვითი წრფე, უარყოფითი რიცხვები, რიცხვის მოდული

დატოვე კომენტარი