ტეგი: აბიტურიენტის დრო

ქართული, აბიტურიენტის დრო - არგუმენტირებული ესე, გაკვეთილი 1 #ტელესკოლა
ქართული, აბიტურიენტის დრო - „ტრაგედია უგმიროთ" #ტელესკოლა
ისტორია - აბიტურიენტის დრო - პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაცემა #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - სამკუთხედები #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - გეომეტრიის ძირითადი ცნებები და კუთხეები #ტელესკოლა
ქართული, აბიტურიენტის დრო - ნიკო ლორთქიფანიძის „საშობაო მინიატურები" #ტელესკოლა
ისტორია, აბიტურიენტის დრო - პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსება #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - 2020 წლის 4-ქულიანი საგამოცდო ამოცანა #ტელესკოლა
ისტორია, აბიტურიენტის დრო - პირველი მსოფლიო ომის დასასრული #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - კვადრატული ფუნქცია - ნაწილი 2. აგებები #ტელესკოლა
ქართული, აბიტურიენტის დრო - მხატვრული ტექსტის ანალიზი, გაკვეთილი II #ტელესკოლა
ისტორია, აბიტურიენტის დრო - რევოლუციები რუსეთში - 1917 #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - კვადრატული ფუნქცია #ტელესკოლა
ქართული, აბიტურიენტის დრო - ო.ჭილაძის ,,როდესაც ასე ახლოა გრემი’’ #ტელესკოლა
ისტორია, აბიტურიენტის დრო - პირველი მსოფლიო ომი 1915-1916 #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - წრფივი ფუნქცია #ტელესკოლა
ქართული, აბიტურიენტის დრო - მხატვრული ტექსტის ანალიზი, გაკვეთილი I #ტელესკოლა
ისტორია, აბიტურიენტის დრო - პირველი მსოფლიო ომი - 1914 #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - კვადრატული უტოლობა #ტელესკოლა
ქართული, აბიტურიენტის დრო - გ. ლეონიძის ,,ყივჩაღის პაემანი’’ #ტელესკოლა