უფლება და თავისუფლება
16:10

ხუთშაბათი; 16:10-16:50

გადაცემა ეძღვნება ადამიანის უფლებს.

საზოგადოების ნებისმიერ წევრს, ნებისმიერ ასაკში აქვს თავისი უფლებები, რომლებსაც ცოდნა და დაცვა სჭირდება. საკითხები მრავალფეროვანია სახელმწიფოს სტატეგია ადამიანთა უფლებების სფეროში, გენდერი, ბავშვთა უფლებები,  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, დევნილები, შიდსის პრობლემები და სხვა.

ვერავინ წაგვართმევს ჩვენს უფლებებს, თუკი თავად არ ვიტყვით უარს მათზე.

ვიდეო/აუდიო