თქვენი უფლებები
15:10

სამშაბათი; 15:10-15:50

პირდაპირ ეთერში მოწვეული კომპეტენტური იურისტები განმარტავენ მოქმედ კანონებსა და დებულებებს; მიიღეთ პასუხები თქვენთვის საინტერესო ყველა კითხვაზე ყველა სფეროში, ბიზნესსა და სამართალში, პროკურატურასა და პოლიციაში, მედიცინაში, სამომხმარებლო სფეროში, ყველგან, სადაც კი დაეჭვდებით, ჩვენ დაგეხმარებით თქვენი უფლებების დასაცავად.

ვიდეო/აუდიო