სახელმწიფო შესყიდვების კურსი
ტელესკოლა

სახელმწიფო შესყიდვების კურსი

ორშაბათი-პარასკევი

გიორგი ლაცაბიძე

განათლება: სამართლის ბაკალავრი

სამუშაო ადგილი: სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო  იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

წარსული გამოცდილება: 2012 – 2014 შიდა აუდიტის დეპარტამენტი, ინსპექტირების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

2007 (11) – 2008 (02) იურისტი; 2008 (02) – 2011 (07) განყოფილების უფროსი; 2011 (07) – 2011 (09) იურიდიული და პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი; 2011(09) -2011 (12) იურიდიული განყოფილების უფროსი, შპს „საქართველოს ფოსტა“.

 

გიორგი არსენაშვილი

განათლება: ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრი.

სამუშაო გამოცდილება: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო ცენტრის ტრენერი.​

 

თამარ გორდელაძე

განათლება: სამართლის მაგისტრი

სამუშაო გამოცდილება: სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის სამართალწარმოების სამმართველოს უფროსი 2014-დღემდე.

სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დავების განხილვის საბჭოს აპარატი – 2010-2015.

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი – მოწვეული ლექტორი.

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი – მოწვეული ლექტორი.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო ცენტრის ტრენერი.​

 

კონსტანტინე გუგეშაშვილი

განათლება: ქ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის, სპეციალობით „პოლიტიკური ეკონომიკის და საბაზრო ეკონომიკის თეორია“ – ბაკალავრი

ქ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის, სპეციალობით „პოლიტიკური ეკონომია“ – მაგისტრი

სამუშაო ადგილი: სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო ცენტრის ტრენერი.​

სამუშაო გამოცდილება: სსიპ კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, მონიტორინგის დეპარტამენტის დირექტორი.

სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, ინფორმაციის დამუშავების, ანალიზისა და სტატისტიკის სამსახურის უფროსი.

სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, ანალიზისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი.

სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, იურიდიული სამმართველოს უფროსი.

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს, მთავარი სპეციალისტი.

შპს „საბას“, ინჟინერ-ეკონომისტი.

კონცერნ „საქგვირაბმშენის“ ფილიალი „როტორის“, ეკონომისტი.

 

ირაკლი გოლეთიანი

განათლება: სამართლის მაგისტრი

სამუშაო ადგილი: სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო- გამარტივებული შესყიდვების შეთანხმების სამსახურის   უფროსი;

სამუშაო გამოცდილება: სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო- სასწავლო ცენტრის ტრენერი;

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილი დავების განმხილველი საბჭოს წევრი

სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო- იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი იურისტი;

სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო – აღმასრულებელი;

სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო – საგადასახადო საქმეთა ოფიცერი;

 

გიორგი გოგიბერიძე

განათლება: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების მაგისტრი

სამუშაო ადგილი: სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, მონიტორინგის დეპარტამენტის ტენდერების მონიტრონიგის სამმართველოს უფროსი.

სამუშაო გამოცდილება: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო ცენტრის ტრენერი.​

 

დავით მორალიშვილი

განათლება: უმაღლესი ეკონომიკური, მაგისტრთან გათანაბრებული.

სამუშაო ადგილი: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

სამუშაო გამოცდილება: უფროსი ექსპერტ-კონსულტანტი კონსოლიდირებული შესყიდვების სფეროში

ეკონომიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, საქართველოს შს სამინისტრო

ქალაქ თბილისის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის უფროსი

ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სამსახურის უფროსის მოადგილე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო დეპარტამენტის იმერეთის რეგიონალური სახაზინო სამსახური

 

 დავით ჯაიანი

განათლება: გამოყენებითი მათემატიკა – დოქტორანტი;

ფინანსები და საბანკო საქმე – ბაკალავრი.

სამუშაო ადგილი: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი;

გაეროს განვითარების პროგრამა – ეროვნული კონსულტანტი;

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო – ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსის მოადგილე;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – მოწვეული ლექტორი

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო ცენტრის ტრენერი.​

 

 ქეთევან ქადაგიძე

განათლება: გრენობლის (საფრანგეთი) საერთაშორისო ბიზნეს სკოლის (Gრენობლე E ცოლე Dე Mანაგემენტ, Bუსინესს შცჰოოლ) ბიზნესის მართვა-ადმინისტრირების მაგისტრი – MBA, სპეციალობა – ზოგადი მენეჯმენტი;

თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების მაგისტრი;

სამუშაო ადგილი: სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი;

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საგარეო ურთიერთობებისა და სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტი, მთავარი სპეციალისტი

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო ცენტრის ტრენერი.​

ვიდეო