რადიობლოგერი
21:30

პარასკევი; 21:30

“რადიობლოგერი” ბაჩო კვირტიას საავტორო ფორმატის რუბრიკაა, რომელიც ავტორის სუბიექტური მოსაზრებებისაგან შედგება. ამდენად, იგი შესაძლოა განსხვავებული და უჩვეულოც კი იყოს, კონკრეტული საგნებისა და მოვლენებისადმი მძაფრი შეხედულებების, ემოციურობის და ინფონაციების მკეთრი ცვლილებების გამო.

“რადიობლოგერი”, პირდაპირ თუ ირიბად, ქვეყანაში, საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების ანარეკლია ბლოგებად, რომელიც ცხელ კვალზე ეხმიანება ყველა სახის დადებით თუ უარყოფითს. მსმენელს საკუთარ მოსაზრებას, პოზიციას აცნობს.

“რადიობლოგერი” შესაძლოა იყოს ლირიკული, ირონიული, კომიკური, ოპტიმისტური ან პესიმისტური ინტონაციის, თუმცა ყველა შემთხვევაში ეგზისტენციალური მიმართულების, მკაფიოდ გამოხატული პოზიციითა და მოსაზრებებით.

ვიდეო/აუდიო