რადიო აკუსტიკა
ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი - 12:00

ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი – 12:00

გადაცემის მიზანია, მსმენელთა შემეცნებისა და თვალსაწიერის გაზრდა, მუსიკის მეშვეობით საზოგადოების ფასეულობებსა და ღირებულებებზე გავლენის მოხდენა, ეთნიკურ უმცირესობათა მუსიკალური ტრადიციების წარმოჩენა, კულტურული დიალოგის გაღრმავება.

სხვადასხვა ეროვნების კულტურული მემკვიდრეობის შემეცნება და საერთო კულტურულ ღირებულებად წარმოჩენა.

ვიდეო/აუდიო