ისევ განათლების საკითხებზე
15:10

შაბათი; 15:10-15:50

თოქ-შოუ განათლების სფეროში მიმდინარე პრობლემებზე, რეფორმებსა და სიახლეებზე, პროფესიულ, საშუალო და უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების წესზე, სამეცნიერო გრანტებზე, ერთიან ეროვნულ, სამაგისტრო, სასერთიფიკაციო და ა.შ. გამოცდებზე, გამოცდების ჩატარების პროცედურასა და ნიუანსებზე, საერთაშორისო გაცვლოთ პროგრამებსა და სტიპენდიებზე.

ვიდეო/აუდიო