აკადემიური სივრცე
14:10

კვირა; 14:10-14-45

ქართული მეცნიერების დღევანდელი მდგომარეობა, მიღწევები, პრობლემები და განვითარების გზები – როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი მეცნიერება, რა პრიორიტეტები უნდა გამოიკვეთოს, როგორი უნდა იყოს ახალი მოდელი, რატომ არის აუცილებელი მეცნიერების სისტემის სრულყოფა, რას ნიშნავს აკადემიური თავისუფლების ცნება, რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს სამეცნიერო ინსტიტიტიტების უნივერსიტეტებთან გაერთიანების იდეას და როგორია რეალურად დასავლური მოდელი.

ვიდეო/აუდიო