ტეგი: ტელედოკი

„რაც მაცვია“ - თათია ახლაშენაშვილის #ტელედოკი
„ძაღლი მოჩვენება“ - კოტე ჩლაიძის #ტელედოკი
„ფირების მცველი“ - ნათია ბერიძის #ტელედოკი
„მიზიდულობის კუბი“ - მირანდა ნამიჭეიშვილის #ტელედოკი
„ჩუმად გადაღებული ფილმი“, ლუკა კოპალეიშვილის #ტელედოკი
...და შედიხარ ტყეში - ანი ლუხავას #ტელედოკი
„ეს შეიძლება ყოფილიყო ფილმი“ - კოტე ჩლაიძის #ტელედოკი
„ჭიათურელი ფოტოგრაფები“ - ნათია არაბული-ვეგერის #ტელედოკი
„ადგილის დედები“, ბესიკ გაფრინდაშვილის #ტელედოკი
„ურბანული გალერეა“ გია დიასამიძის #ტელედოკი
„წიგნების შემგროვებელი“ - ნინო კაკაურიძის #ტელედოკი
„დრამერები“ - თათია ახლაშენაშვილის #ტელედოკი
„პროსპექტი #43“ ანა ბარჯაძის #ტელედოკი