ტეგი: ქართული ხატწერა

#სახლისკენ - ხატწერა - მეტი, ვიდრე მხატვრობა
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [გადაცემა XII]
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [გადაცემა XI]
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [გადაცემა X]
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [გადაცემა IX]
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [გადაცემა VIII]
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [გადაცემა VII]
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [გადაცემა VI]
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [გადაცემა V]
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [გადაცემა IV]
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [გადაცემა III]
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [გადაცემა II]
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [პირველი გადაცემა]