ტეგი: ხელოვნებათმცოდნეობა

#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [გადაცემა V]
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [გადაცემა IV]
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [გადაცემა III]
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [გადაცემა II]
#ფერთამეტყველება - „ქართული ხატწერის შესწავლის ისტორია“ [პირველი გადაცემა]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან“ [გადაცემა XV]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან“ [გადაცემა XIV]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან“ [გადაცემა XIII]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან" [გადაცემა XII]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან" [გადაცემა XI]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან" [გადაცემა X]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან" [გადაცემა IX]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან" [გადაცემა VIII]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან" [გადაცემა VI]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან" [გადაცემა V]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან" [გადაცემა IV]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან" [გადაცემა III]
#ფერთამეტყველება „ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის საწყისებთან" [გადაცემა II]