ტეგი: ცვანციკა

ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: განტოლების ამოხსნა
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ამოცანის ამოხსნა (III ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ამოცანის ამოხსნა (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ამოცანის ამოხსნა
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: განტოლება
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ხარისხი (V ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ხარისხი (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ხარისხი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ტესტები რიცხვებზე (V ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ტესტები რიცხვებზე (IV ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ტესტები რიცხვებზე (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ტესტები გამოთვლაზე (III ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ტესტები გამოთვლაზე (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: ტესტები გამოთვლაზე
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: მოქმედებები რიცხვებზე (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: მოქმედებები რიცხვებზე
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: მაგალითები გამრავლებაზე
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: მაგალითები შეკრება-გამოკლებაზე (III ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: მაგალითები შეკრება-გამოკლებაზე
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Vკლასი: განტოლება (II ნაწილი)